Confidențialitate și Cookies

Politica de confidențialitate
În conformitate cu obligația de informare prevăzută la articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, se precizează următoarele:

1.1. Detalii de identificare a părții responsabile
În conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă informăm că:

Proprietarul acestei pagini este: Jose Alberto Velazco Rodriguez (denumit în continuare „PROPRIETARUL”) și sediul social: Breña, Peru și e-mail: contacto(arroba)viajerocasual.com
1.2. Scopul site-ului.
Serviciile oferite de persoana responsabilă pentru site-ul web sunt următoarele:

Informații despre conținuturi specifice
Gestionați lista abonaților și a utilizatorilor abonați la curs.
Gestionarea rețelei sale de afiliați și comercianți, precum și gestionarea plăților acestora.
1.3. Utilizatori:
Accesul și/sau utilizarea acestui site atribuie condiția de UTILIZATOR, care acceptă, de la acest acces și/sau utilizare, prezentele condiții de utilizare, însă, prin simpla utilizare a site-ului nu înseamnă începerea unei relații de muncă/comerciale de orice fel.

1.4. Utilizarea site-ului web și colectarea de informații:
1.4.1 UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
Site-ul informatico.ninja (denumit în continuare „SITE-ul”) oferă acces la articole, informații, servicii și date (denumite în continuare „conținutul”) deținute de PROPRIETAR. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea SITE-ULUI.

UTILIZATORUL se obligă să utilizeze în mod corespunzător conținutul oferit prin intermediul site-ului său și, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la acestea, să nu le utilizeze pentru:

să se angajeze în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice;
să difuzeze conținut sau propagandă cu caracter rasist, xenofob, pornografic-ilegal, de susținere a terorismului sau împotriva drepturilor omului;
să provoace daune sistemelor fizice și logice ale PROPRIETARULUI, ale furnizorilor săi sau ale terților, să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot provoca daunele menționate anterior;
să încerce să acceseze și, dacă este cazul, să utilizeze conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modifice sau să manipuleze mesajele acestora.
PROPRIETARUL își rezervă dreptul de a elimina orice comentarii și contribuții care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care încalcă tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau care, în opinia sa, nu sunt adecvate pentru publicare.

În orice caz, PROPRIETARUL nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin intermediul blogului sau al altor instrumente de participare care pot fi create, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

1.4.2. Captarea informațiilor

  • Cookie-uri de urmărire
  • Navigarea și adresa IP: Atunci când navighează pe acest site web, utilizatorul furnizează automat serverului web informații referitoare la adresa IP, data și ora accesării, hyperlink-ul care v-a redirecționat către acestea, sistemul de operare și browser-ul utilizat. Agenția spaniolă pentru protecția datelor consideră că IP-ul este considerat ca fiind date cu caracter personal. Acest site nu va utiliza IP-ul pentru a-și identifica utilizatorii, aceste date vor fi stocate și utilizate doar pentru a controla și a realiza statistici privind accesul și vizitele pe site, pentru a analiza tendințele, pentru a administra site-ul și pentru a colecta informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. În niciun caz acestea nu vor fi comunicate sau transferate unor terțe părți.
  • Clicuri pe linkurile afiliate: Atunci când este activat, urmărim clicurile pe linkurile afiliate în scopuri analitice. Aceasta include o adresă IP (opțional, hașurată) și ID-ul utilizatorului (atunci când este conectat). Informațiile privind clicurile sunt păstrate în baza de date locală pe termen nelimitat în scopuri analitice și, opțional, exportate.

1.5 PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ:
PROPRIETARUL, prin el însuși sau în calitate de cesionar, este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său, precum și ale elementelor conținute în acesta (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea acestuia etc.), deținute de PROPRIETAR sau de licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate.

Orice utilizare neautorizată în prealabil de către PROPRIETAR va fi considerată o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale autorului.

Imaginile de pe site au fost furnizate de terți și, în schimb, sunt citate după cum urmează:

pixabay.com (gratuit)
flickr.com/creativecommons/ (gratuit)
commons.wik
Politica de confidențialitate
În conformitate cu obligația de informare prevăzută la articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, se precizează următoarele:

1.1. Detalii de identificare a părții responsabile
În conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă informăm că:

Proprietarul acestei pagini este: Jose Alberto Velazco Rodriguez (denumit în continuare „PROPRIETARUL”) și sediul social: Breña, Peru și e-mail: contacto(arroba)viajerocasual.com
1.2. Scopul site-ului.
Serviciile oferite de persoana responsabilă pentru site-ul web sunt următoarele:

Informații despre conținuturi specifice
Gestionați lista abonaților și a utilizatorilor abonați la curs.
Gestionarea rețelei sale de afiliați și comercianți, precum și gestionarea plăților acestora.
1.3. Utilizatori:
Accesul și/sau utilizarea acestui site atribuie condiția de UTILIZATOR, care acceptă, de la acest acces și/sau utilizare, prezentele condiții de utilizare, însă, prin simpla utilizare a site-ului nu înseamnă începerea unei relații de muncă/comerciale de orice fel.

1.4. Utilizarea site-ului web și colectarea de informații:
1.4.1 UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
Site-ul informatico.ninja (denumit în continuare „SITE-ul”) oferă acces la articole, informații, servicii și date (denumite în continuare „conținutul”) deținute de PROPRIETAR. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea SITE-ULUI.

UTILIZATORUL se obligă să utilizeze în mod corespunzător conținutul oferit prin intermediul site-ului său și, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la acestea, să nu le utilizeze pentru:

să se angajeze în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice;
să difuzeze conținut sau propagandă cu caracter rasist, xenofob, pornografic-ilegal, de susținere a terorismului sau împotriva drepturilor omului;
să provoace daune sistemelor fizice și logice ale PROPRIETARULUI, ale furnizorilor săi sau ale terților, să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot provoca daunele menționate anterior;
să încerce să acceseze și, dacă este cazul, să utilizeze conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modifice sau să manipuleze mesajele acestora.
PROPRIETARUL își rezervă dreptul de a elimina orice comentarii și contribuții care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care încalcă tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau care, în opinia sa, nu sunt adecvate pentru publicare.

În orice caz, PROPRIETARUL nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin intermediul blogului sau al altor instrumente de participare care pot fi create, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

1.4.2. Captarea informațiilor

  • Cookie-uri de urmărire
  • Navigarea și adresa IP: Atunci când navighează pe acest site web, utilizatorul furnizează automat serverului web informații referitoare la adresa IP, data și ora accesării, hyperlink-ul care v-a redirecționat către acestea, sistemul de operare și browser-ul utilizat. Agenția spaniolă pentru protecția datelor consideră că IP-ul este considerat ca fiind date cu caracter personal. Acest site nu va utiliza IP-ul pentru a-și identifica utilizatorii, aceste date vor fi stocate și utilizate doar pentru a controla și a realiza statistici privind accesul și vizitele pe site, pentru a analiza tendințele, pentru a administra site-ul și pentru a colecta informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. În niciun caz acestea nu vor fi comunicate sau transferate unor terțe părți.
  • Clicuri pe linkurile afiliate: Atunci când este activat, urmărim clicurile pe linkurile afiliate în scopuri analitice. Aceasta include o adresă IP (opțional, hașurată) și ID-ul utilizatorului (atunci când este conectat). Informațiile privind clicurile sunt păstrate în baza de date locală pe termen nelimitat în scopuri analitice și, opțional, exportate.

1.5 PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ:
PROPRIETARUL, prin el însuși sau în calitate de cesionar, este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său, precum și ale elementelor conținute în acesta (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea acestuia etc.), deținute de PROPRIETAR sau de licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate.

Orice utilizare neautorizată în prealabil de către PROPRIETAR va fi considerată o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale autorului.

Imaginile de pe site au fost furnizate de terți și, în schimb, sunt citate după cum urmează:

pixabay.com (gratuit)
flickr.com/creativecommons/ (gratuit)
commons.wikimedia.org (gratuit)
shutterstock.com (plătit)
imedia.org (gratuit)

1.6 EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A RĂSPUNDERII
PROPRIETARUL nu este responsabil, în nici un caz, pentru daunele de orice fel care pot cauza, dar nu se limitează la: erori sau omisiuni în conținut, lipsa de disponibilitate a site-ului, – care va face opriri periodice pentru întreținere tehnică – precum și transmiterea de viruși sau programe rău intenționate sau dăunătoare în conținut, în ciuda faptului că a luat toate măsurile tehnologice necesare pentru a preveni acest lucru.

PROPRIETARUL nu este răspunzător, în nici un caz, pentru daunele de orice natură care ar putea cauza, cu titlu de exemplu: informațiile prezente în conținutul WEB-ului său despre finanțe, investiții, bani și orice alt subiect abordat pe WEB.

PROPRIETARUL nu este responsabil în nici un caz, pentru daune de orice natură a deciziilor luate de utilizator pe baza informațiilor furnizate pe acest WEB.

PROPRIETARUL declară în mod deschis că nu este un profesionist financiar autorizat de autoritățile competente și că întregul conținut al acestui SITE trebuie considerat doar ca o opinie personală și în niciun caz ca o recomandare financiară sau de investiții.

1.7 MODIFICĂRI
își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate pe site-ul său web fără notificare prealabilă și poate schimba, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care acestea sunt prezentate sau localizate pe site-ul său web.

1.8 GENERALITĂȚI
PROPIETARIO va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a site-ului său web, exercitând toate acțiunile civile și penale care îi pot corespunde prin lege.

1.9 MODIFICAREA ACESTOR CONDIȚII ȘI DURATA
PROPRIETARUL poate modifica în orice moment condițiile specificate în prezentul document, acestea fiind publicate în mod corespunzător în forma în care apar în prezentul document. Valabilitatea acestor condiții va depinde de expunerea lor și va fi în vigoare până când vor fi modificate prin alte condiții publicate în mod corespunzător.

1.10 DIVERSE
Amazon și logo-ul Amazon sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
În conformitate cu prevederile Regulamentului General (UE) privind protecția datelor, prin acceptarea prezentei Politici de Confidențialitate vă dați consimțământul informat, expres, liber și neechivoc ca datele personale pe care le furnizați prin intermediul site-ului (denumit în continuare SITE) să fie incluse într-un fișier de utilizatori web deținut de PROPRIETAR, ale cărui detalii apar la începutul notei:

Toate acestea sunt înregistrate în mod corespunzător la Agenția spaniolă de protecție a datelor și în privința cărora se garantează că au fost aplicate măsurile de securitate organizatorice și tehnice impuse de RGPD.

2.1 SCOPUL, LEGITIMITATEA, CATEGORIA DE DATE COLECTATE, CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRARE, MINORI.
Așa cum se precizează în regulament, UTILIZATORUL este informat că, prin intermediul formularelor de contact sau al abonamentelor, datele sunt colectate și stocate într-un fișier cu unicul scop de a trimite comunicări electronice, cum ar fi buletine informative, noi postări, oferte comerciale, precum și alte comunicări pe care site-ul le consideră interesante pentru UTILIZATORII săi. Câmpurile marcate ca fiind obligatorii sunt esențiale pentru realizarea scopului exprimat, precum și a scopurilor stabilite în anunțul legal. De asemenea, datele pot fi utilizate pentru a îndeplini cerințele solicitate de UTILIZATORI.

În plus, adresa IP a UTILIZATORILOR care fac clic pe link-urile afiliate de pe site este captată în scopuri analitice. Aceasta include o adresă IP (opțional, hașurată) și ID-ul utilizatorului (atunci când este conectat). Informațiile privind clicurile sunt păstrate în baza de date locală pe termen nelimitat în scopuri analitice și, opțional, exportate. În niciun caz nu se intenționează identificarea utilizatorului prin intermediul IP-ului sau al ID-ului acestuia.

Numai proprietarul va avea acces la datele sale și, în niciun caz, aceste date nu vor fi date, partajate, transferate sau vândute unei terțe părți.

Acceptarea politicii de confidențialitate, prin intermediul procedurii dublu opt-in stabilite, va fi înțeleasă, în toate scopurile, ca fiind consimțământul EXPRES ȘI INEQUIVOCAT al UTILIZATORULUI pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stabilite în acest document, precum și pentru transferul internațional de date care are loc exclusiv datorită locației fizice a facilităților furnizorilor de servicii și procesatorilor de date.

În niciun caz datele nu vor fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost colectate și nici nu vor fi transferate unei terțe părți.

2.7. MĂSURI DE SECURITATE.
Prin prezenta vă informez că am pus în aplicare măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a preveni modificarea, pierderea și prelucrarea și/sau accesul neautorizat la acestea, ținând cont de stadiul tehnologic, de natura datelor stocate și de riscurile la care sunt expuse acestea, fie din cauza acțiunii umane, fie din cauza mediului fizic sau natural. Toate cele de mai sus sunt în conformitate cu prevederile GDPR.

De asemenea, au fost stabilite măsuri suplimentare pentru a consolida confidențialitatea și integritatea informațiilor din cadrul organizației sale. menținerea continuă a supravegherii, controlului și evaluării proceselor pentru a asigura respectarea confidențialității datelor.

2.8. EXERCITAREA DREPTURILOR
Persoanele fizice care au furnizat datele lor prin intermediul site-ului web pot contacta proprietarul acestora pentru a-și exercita gratuit drepturile de acces la datele lor, de rectificare sau ștergere, de limitare și de opoziție cu privire la datele incluse în fișierele lor. De asemenea, vă informăm că puteți depune o plângere la autoritatea de control.

Cea mai rapidă și mai ușoară metodă ar fi să vă accesați direct contul de utilizator și să vă modificați datele sau să vă ștergeți contul de utilizator. Orice informație pe care trebuie să o stocăm, în virtutea unei obligații legale sau contractuale, va fi blocată și va fi utilizată numai în acest scop, în loc să fie ștearsă.

În cazul de față, nu are loc nicio prelucrare automată a datelor, iar dacă are loc, vă vom informa despre aceasta.

Persoana vizată își poate exercita drepturile scriind la adresa poștală specificată la punctul 1.1 de mai sus, precizând datele sale, furnizând o dovadă de identitate și motivele cererii sale.

2.9 LEGĂTURI EXTERNE
Ca un serviciu pentru vizitatorii noștri, site-ul nostru web poate include hyperlink-uri către alte site-uri care nu sunt operate sau controlate de site-ul web. Prin urmare, site-ul web nu garantează și nici nu este responsabil pentru legalitatea, fiabilitatea, utilitatea, acuratețea sau actualitatea conținutului acestor site-uri web sau pentru practicile de confidențialitate ale acestora. Vă rugăm să rețineți că, înainte de a furniza informații personale acestor site-uri web terțe, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că practicile de confidențialitate ale acestora pot fi diferite de ale noastre.

Singurul scop al link-urilor este de a oferi Utilizatorului posibilitatea de a accesa aceste link-uri și de a se informa despre activitatea noastră, deși vcgs.net nu oferă sau comercializează prin ea însăși sau prin intermediul unor terțe părți informațiile, conținutul și serviciile disponibile pe site-urile legate, și nici nu aprobă, supraveghează sau controlează în vreun fel conținutul și serviciile și orice material de orice natură existent în acestea. Site-ul nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele pe care utilizatorul le poate obține în urma accesării acestor linkuri.

2.10 MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
RESPONSABILUL SITE-ULUI își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate, în funcție de propriile criterii, motivat de o modificare a legislației, a jurisprudenței sau a doctrinei Agenției spaniole pentru protecția datelor.

Orice modificare a Politicii de confidențialitate va fi publicată cu cel puțin zece zile înainte de aplicarea efectivă a acesteia. Utilizarea site-ului web după aceste modificări implică acceptarea acestora.

2.11 CONTROLORUL DE DATE ȘI PERSOANELE ÎMPUTERNICITE DE OPERATOR.
Persoana responsabilă pentru fișierul de date este OWNER.

În calitate de procesatori de date în afara operatorului menționat anterior:

Gazduire: Vultr
2.12. SERVICIILE OFERITE DE TERȚI PE ACEST SITE WEB
Pentru a furniza serviciile strict necesare pentru desfășurarea activității sale, Site-ul utilizează anumiți furnizori de servicii în condițiile de confidențialitate corespunzătoare.

Politica de confidențialitate a surselor de urmărire utilizate pe acest site: Google (Analytics).
Politica de confidențialitate a Booking.com
Politica de confidențialitate Amazon: În calitate de afiliat Amazon, obțin venituri din achizițiile menționate.
Politica de confidențialitate Trade Traker
De asemenea, site-ul web studiază preferințele utilizatorilor săi, caracteristicile demografice ale acestora, tiparele de trafic și alte informații în ansamblu pentru a înțelege mai bine cine este publicul nostru și de ce are nevoie. Urmărirea preferințelor utilizatorilor noștri ne ajută, de asemenea, să vă prezentăm cele mai relevante reclame.

Dumneavoastră și, în general, orice persoană fizică sau juridică, puteți stabili un hyperlink sau un dispozitiv tehnic de legătură (de exemplu, link-uri sau butoane) de pe site-ul dumneavoastră către Site-ul web (denumit în continuare „Hyperlink”). Stabilirea Hyperlink-ului nu implică în niciun caz existența unei relații între Website și proprietarul site-ului sau paginii web pe care este stabilit Hyperlink-ul, nici acceptarea sau aprobarea de către Website a conținutului sau serviciilor acestuia. În orice caz, Site-ul își rezervă dreptul de a interzice sau de a dezactiva în orice moment orice Hyperlink către Site.

2.13. NU DORIȚI SĂ PRIMIȚI INFORMAȚII DE LA NOI SAU DORIȚI SĂ VĂ RETRAGEȚI CONSIMȚĂMÂNTUL?
În conformitate cu prevederile Legii 34/20023 din 11 iunie privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă puteți opune în orice moment utilizării informațiilor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare de piață sau de elaborare a sondajelor de satisfacție, precum și vă puteți revoca consimțământul în orice moment (fără efect retroactiv).

Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți un e-mail la adresa de e-mail specificată în primul paragraf.

În ceea ce privește gestionarea datelor dumneavoastră asociate profilurilor sociale ale PROPRIETARULUI, exercitarea dreptului de acces va depinde de funcționalitatea rețelei sociale și de posibilitățile de acces la informațiile din profilurile utilizatorilor. În ceea ce privește drepturile de acces și de rectificare, vă recomandăm să fiți mulțumit numai în legătură cu acele informații care se află sub controlul PROPRIETARULUI.

De asemenea, puteți înceta să interacționați, să urmăriți sau să primiți informații de pe profilurile de socializare, să ștergeți conținutul care nu vă mai interesează sau să restricționați persoanele cu care vă împărtășiți conexiunile, prin intermediul mecanismelor stipulate în diferitele rețele de socializare.

Utilizatorii pot accesa politicile de confidențialitate ale fiecărei rețele de socializare și își pot configura profilul pentru a-și garanta confidențialitatea. Îi încurajez pe utilizatori să se familiarizeze cu termenii de utilizare a diferitelor rețele sociale înainte de a începe să le folosească.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy

2.14 ACCEPTARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT
Utilizatorul declară că a fost informat cu privire la condițiile privind protecția datelor cu caracter personal, acceptând și consimțind la prelucrarea acestor date de către responsabilul site-ului în modul și în scopurile indicate în anunțul legal.

2.15 MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Furnizorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica această politică pentru a o adapta la noua legislație sau jurisprudență, precum și la practicile din industrie. În astfel de cazuri, furnizorul anunță pe această pagină modificările introduse cu un timp rezonabil înainte de punerea lor în aplicare.

POLITICA DE COOKIE
LSSI-CE, îi obligă pe toți cei care au un blog sau un site web să avertizeze utilizatorul cu privire la existența cookie-urilor, să îl informeze despre acestea și să îi solicite permisiunea de a le descărca.

Notă: deși politica privind modulele cookie și toate modulele cookie care ar putea fi utilizate sunt incluse, acestea nu sunt întotdeauna active. În acest caz, va apărea un mesaj prin care utilizatorul va putea să le accepte sau să le respingă. În cazul în care acestea sunt active, există un mesaj și utilizatorul trebuie să le accepte, acestea sunt cele care vor fi folosite:

Nu este întotdeauna posibil să avem informații actualizate cu privire la modulele cookie pe care terții le pot utiliza prin intermediul acestui site web.

Prin urmare, în cazul în care întâlniți astfel de cookie-uri pe acest site și acestea nu sunt enumerate mai jos, aș dori să vă informez despre importanța de a mă anunța. De asemenea, puteți contacta direct partea terță pentru a solicita informații despre modulele cookie pe care le instalează, scopul și durata acestora și modul în care a asigurat confidențialitatea dumneavoastră.

Cum putem clasifica cookie-urile?

În funcție de scopul lor:

Cookie-uri tehnice: Cookie-urile tehnice sunt cele care sunt esențiale și strict necesare pentru funcționarea corectă a unui portal web și pentru utilizarea diferitelor opțiuni și servicii oferite de acesta. De exemplu, cele care servesc la menținerea sesiunii, la gestionarea timpului de răspuns, a performanței sau a validării opțiunilor, la utilizarea elementelor de securitate, la partajarea conținutului cu rețelele sociale etc.

Cookie-uri de personalizare: Aceste module cookie permit utilizatorului să specifice sau să personalizeze anumite caracteristici ale opțiunilor generale ale site-ului web, de exemplu, definirea limbii, configurația regională sau tipul de browser.

Cookie-uri analitice: Cookie-urile analitice sunt cele utilizate de portalurile noastre web pentru a dezvolta profiluri de navigare și pentru a putea cunoaște preferințele utilizatorilor acestora în vederea îmbunătățirii ofertei de produse și servicii. De exemplu, un modul cookie analitic ar fi utilizat pentru a controla zonele geografice care prezintă cel mai mare interes pentru un utilizator, ce produs este cel mai popular etc.

Cookie-uri publicitare / de publicitate: Cookie-urile publicitare permit gestionarea spațiului publicitar pe baza unor criterii specifice. De exemplu, frecvența de acces, conținutul editat etc. Cookie-urile publicitare permit, prin gestionarea publicității, stocarea de informații comportamentale prin observarea obiceiurilor, studierea accesărilor și formarea unui profil al preferințelor utilizatorului, pentru a vă oferi publicitate legată de interesele profilului dumneavoastră.

În funcție de termen:

Cookie-uri de sesiune: cookie-urile de sesiune sunt cele care durează atât timp cât utilizatorul navighează pe site-ul web și sunt șterse la sfârșit.

Cookie-uri persistente: Aceste cookie-uri sunt stocate în terminalul utilizatorului pentru o perioadă mai lungă de timp, facilitând astfel controlul preferințelor alese fără a fi nevoie să repetați anumiți parametri de fiecare dată când vizitați site-ul web.

3.1 COOKIE-URI UTILIZATE PE ACEST SITE WEB
Acest site utilizează cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună, pentru a partaja conținut pe rețelele sociale, pentru a vă afișa reclame bazate pe interesele dumneavoastră și pentru a obține statistici privind utilizatorii.

În calitate de utilizator, puteți refuza prelucrarea datelor sau a informațiilor prin blocarea acestor module cookie prin intermediul setărilor corespunzătoare ale browserului dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să știți că, dacă faceți acest lucru, este posibil ca acest site să nu funcționeze corespunzător.

În conformitate cu termenii incluși în articolul 22.2 din Legea 34/2002 privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, dacă veți continua navigarea, vă veți da acordul pentru utilizarea cookie-urilor detaliate mai jos.

Cookie-urile de pe acest site web ajută la:

Faceți ca acest site să funcționeze corect
Vă scutește să vă conectați de fiecare dată când vizitați acest site
Rețineți setările în timpul și între vizite
Vă permite să vizualizați videoclipuri
Îmbunătățirea vitezei / securității site-ului
Vă permite să partajați paginile cu rețelele sociale
Îmbunătățirea continuă a acestui site
Să vă arătăm reclame pe baza obiceiurilor dumneavoastră de navigare
Nu voi folosi niciodată cookie-uri pentru:

3.2 COOKIE-URI DE LA TERȚI PE CARE LE FOLOSIM PE ACEST SITE WEB ȘI DE CARE AR TREBUI SĂ FIȚI CONȘTIENȚI
Acest site web, ca majoritatea site-urilor web, include funcționalități furnizate de terțe părți.

De asemenea, testăm în mod regulat noi modele sau servicii de la terțe părți pentru recomandări și rapoarte. Acest lucru poate schimba ocazional setările cookie-urilor și este posibil să vedeți cookie-uri care nu sunt detaliate în această politică. Este important să știți că acestea sunt cookie-uri temporare, care nu pot fi întotdeauna raportate și sunt utilizate doar în scopuri de cercetare și evaluare.

În niciun caz nu vor fi utilizate cookie-uri care vă compromit confidențialitatea.

Printre cele mai stabile cookie-uri terțe părți se numără:

Cele generate de serviciile de analiză, în special Google Analytics, pentru a ajuta site-ul web să analizeze utilizarea site-ului web de către utilizatori și să îmbunătățească gradul de utilizare a acestuia, dar în niciun caz nu sunt asociate cu date care ar putea identifica utilizatorul. Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. o companie din Delaware, cu sediul principal la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Statele Unite („Google”).
Utilizatorul poate consulta aici tipul de cookie-uri utilizate de Google. Cookie-urile Google+ și Google Maps, așa cum se arată pe pagina lor privind tipurile de cookie-uri pe care le utilizează.

Urmărirea Google Adwords: Utilizăm urmărirea conversiilor prin Google AdWords. Urmărirea conversiilor este un instrument gratuit care indică ce se întâmplă după ce un client face clic pe anunțurile dvs., indiferent dacă a cumpărat un produs sau s-a abonat la newsletter. Aceste module cookie expiră după 30 de zile și nu conțin informații de identificare personală.
Pentru mai multe informații despre urmărirea conversiilor și politica de confidențialitate a Google.

Publicitatea generată de AdWords, bazată pe interesele utilizatorului, este generată și afișată pe baza informațiilor colectate din activitățile și navigarea pe care utilizatorul le efectuează pe alte site-uri web, utilizarea dispozitivelor, aplicațiilor sau a software-ului aferent, interacțiunea cu alte instrumente Google (DoubleClick Cookies).

DoubleClick utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți publicitatea. Cookie-urile sunt utilizate în mod obișnuit pentru a direcționa anunțurile pe baza conținutului relevant pentru un utilizator, pentru a îmbunătăți raportarea performanțelor campaniei și pentru a evita afișarea de anunțuri pe care utilizatorul le-a văzut deja.

DoubleClick utilizează ID-urile cookie pentru a ține evidența anunțurilor care au fost afișate pe fiecare browser în parte. În momentul în care o reclamă este transmisă unui browser,

DoubleClick poate folosi ID-ul cookie al acelui browser pentru a verifica ce reclame DoubleClick au fost deja afișate în acel browser. În acest fel, DoubleClick evită să afișeze reclame pe care utilizatorul le-a văzut deja. În același mod, ID-urile cookie-urilor permit

DoubleClick pentru a înregistra conversiile legate de solicitările publicitare, cum ar fi atunci când un utilizator vede un anunț DoubleClick și mai târziu folosește același browser pentru a vizita site-ul web al agentului de publicitate și a face o achiziție.

Modulele cookie DoubleClick nu conțin informații de identificare personală. Uneori, cookie-ul conține un identificator suplimentar cu aspect similar cu ID-ul cookie. Acest identificator este utilizat pentru a identifica o campanie publicitară la care un utilizator a fost expus anterior; cu toate acestea, DoubleClick nu stochează alte date în cookie, iar informațiile nu sunt identificabile personal.

WordPress: Site-ul web este un utilizator al platformei WordPress pentru furnizarea și găzduirea de bloguri, deținută de compania americană Automattic, Inc. În aceste scopuri, utilizarea unor astfel de module cookie de către sisteme nu se află niciodată sub controlul sau gestionarea persoanei responsabile pentru site-ul web, acestea își pot schimba funcția în orice moment și pot fi introduse noi module cookie.
De asemenea, aceste module cookie nu prezintă niciun beneficiu pentru operatorul acestui site web. Automattic, Inc. utilizează, de asemenea, alte module cookie pentru a ajuta la identificarea și urmărirea vizitatorilor site-urilor WordPress, pentru a afla cum utilizează aceștia site-ul Automattic, precum și preferințele de acces ale acestora, așa cum este descris în secțiunea „Module cookie” din politica de confidențialitate.

Cookie-uri YouTube: De asemenea, sunt utilizate platforme video precum YouTube.
Module cookie pentru rețelele sociale: Modulele cookie pentru rețelele sociale pot fi stocate în browserul dvs. în timp ce navigați pe site-ul web, de exemplu, atunci când utilizați butonul de partajare a rețelelor sociale de pe site.

3.3 CUM SĂ GESTIONAȚI ȘI SĂ DEZACTIVAȚI ACESTE COOKIE-URI
Dacă nu doriți ca site-urile web să plaseze cookie-uri pe computerul dumneavoastră, puteți ajusta setările browserului dumneavoastră astfel încât să fiți notificat înainte de a fi descărcate orice cookie-uri. În mod similar, vă puteți ajusta setările browserului astfel încât acesta să respingă toate modulele cookie sau numai modulele cookie ale terților. De asemenea, puteți șterge toate modulele cookie care se află deja pe computerul dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că va trebui să adaptați setările fiecărui browser și dispozitiv pe care îl utilizați separat.

Site-ul web pune la dispoziția utilizatorilor care doresc să împiedice instalarea cookie-urilor menționate mai sus, link-uri furnizate în acest scop de browserele considerate a fi cele mai utilizate:

Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari.

3.4 LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE APLICABILE
Relația dintre persoana responsabilă de site-ul web și UTILIZATOR va fi guvernată de legislația spaniolă în vigoare și orice litigiu va fi supus instanțelor și tribunalelor din orașul Terrassa, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel.